BlueCoat Dynamic Cache

ProxySG üzerinde de bulunan dinamik içerik cache çözümünün appliance halidir. Yüksek miktarda içeriği video/ses vs her türlü dinamik ve değişken içeriği cacheleyebilmekte ve ciddi bant genişliği tasarrufu sağlamaktadır. Yapılan PoC’ler sonucunda en kötü ihtimal ile %68 oranında bant genişliği tasarrufu sağlamıştır. Örn. bir PoC’de 1Gbps’lık bir hattın satürasyonunu %74 oranında düşürerek 740Mbps tasarruf sağlamıştır.

Bu aynı zamanda kurum ve kuruluşların altyapılarında bulunan router’ların utilizasyonunu düşürmektedir. Örn. bir PoC’de router’ın %98 olan utilizasyonu CacheFlow cihazının devreye alınmasından sonra utilizasyonu %32’ye düşmüştür.

BlueCoat’u farklılaştıran yukarıda da yazıldığı gibi ProxySG, Content Analiz, Malware Analiz, Security Analytics, SSL Visibility, cihazlarının tam entegre olarak tek bir vücut gibi çalışabilmeleridir.