BlueCoat Mail Gateway

Mail Threat Defense çözümü, Mail Server’dan önce SMTP ve SMTPS paketlerini almakta ve mail içeriğinde herhangi bir tehdit içeren URL, istenmeyen kategori gibi detaylara bakmakta ve var ise de bunu maili değiştirerek(istenilen mesaj yazılmak kaydı ile), mail server’a temiz bir şekilde göndermektedir. Mail içeriğinde bulunan attachment’lara ve attachment içeriğindeki URL’lere de bakarak, tehdit unsuru bulunması durumunda bu attachment’ları mailden silmekte ve karantinaya alabilmektedir. Gelen attachment’larda bilinen bir hash bilgisi bulunmaması durumunda otomatik olarak Malware Analiz Appliance çözümüne otomatik göndermekte, tehdit unsuru durumuna göre bloklama yapabilmektedir.