Veri Sınıflandırma Platformu (Boldon James)

Organizasyonlar hergün veri üretir. Bu değerli veriler çoğu organizasyon için hayati öneme sahiptir ve dijital ortamlara kaydedilir. Ancak bu değerli verilerin istenildiği zaman bulunması, tüm organizasyon çapında kurallara bağlı olarak takibi ve koruması gerekir. Sınıflandırılmamış, koruma ve takibi sağlanmamış veri kaybedilebilir ve şirkete türlü zararlar verebilir.

Boldon James Veri Sınıflandırma Platformu korumasız ve gizliliği sınıflandırılmamış önemli verileriniz için kapsamlı bir kontrol sağlar. Farklı veri sınıflandırma modülleri ve veri sınıflandırma işlemlerini kolaylaştırıcı çözümleri ile Boldon James, doğru veri sınıflandırma yönetimini bularak verilerinizi koruma altına almaya yardımcı olur.

 

Boldon James File Classifier

Boldon James File Classifier , meta veri sınıflandırma etiketleri ekleyerek onları kimin görebileceğini ve kimin paylaştığını takip ve analiz eder. Windows Dosya Gezgini’nde bulunan sezgisel açılır menü, kendi kuruluşunuzun veri politikalarını yansıtacak şekilde yapılandırılabilir ve kullanıcıların her dosya için hızlı ve kolay bir sınıflandırma seviyesi seçmesini sağlar. Diğer güvenlik araçları, meta veri etiketiyle yönetilir, verilerin gerektirdiği durumlarda çağrıldığından emin olurlar.

Boldon James File Classifier Özellikleri :

 • Dosya formatı ne olursa olsun tüm verileri kolayca sınıflandırır.
 • E-posta ağ geçidi, şifreleme gibi güvenlik çözümleri ile entegre olur.
 • Kullanıcıların veri sorumluluklarını daha bilinçli hale getirir
 • Raporlama sistemi ile sınıflandırma aktivitesini izlemenize ve yönetmeliklere uygunluğu göstermenize olanak tanır.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James Power Classifier for Files

Organizasyonel veriler katlanarak büyüdükçe, güvenlik politikalarını geçmişe dönük olarak tutarlı bir şekilde uygulamak daha zor hale gelir. Tarihsel olarak, mevcut verilerin sınıflandırılması hem zaman alıcı hem de maliyetli olmuştur.

Boldon James Power Classifier dosya depolarinda duran sabit verilerin güvenlik politikalarınıza uygun olarak hızlı, tutarlı ve kolay bir şekilde sınıflandırılmasını sağlar.

Boldon James Power Classifier varolan verileri dinamik olarak sınıflandırmak için yordamları otomatikleştirmenin yanı sıra, büyük miktarda varolan bilgilerin sınıflandırılmasına yönelik güçlü çözümler sunar. DLP Discovery gibi Veri bulma ve yönetişim araçlarıyla entegrasyon sayesinde nerede olursanız olun, en hassas verilerinizi tanımlama ve sınıflandırma işlemini otomatik hale getirir.

Boldon James Office Classifier

Bir düğmeye tıklama ile herhangi bir yere dosya gönderme olanağı, son derece kolaylık sağlar, ancak aynı zamanda kapsamlı bir risk getirir. Basit bir veri hatası, herhangi bir işletme için felakete yol açabilir.

Boldon James Office Classifier, Microsoft Office’te, her kullanıcının oluşturulduğu veya değiştirildiği şekliyle belgelerin doğru şekilde sınıflandırılmasında desteklediği, sorumlulukları koruyan veri farkındalığı sağlamak için görsel işaretler uygulayarak çalışır.

Boldon James Office Classifier, Word, Excel, PowerPoint ve Boldon James ‘e özgü, Visio ve Project gibi bir kuruluşun hassas bilgilerinin çoğunu tutan yapısal olmayan verileri işlemek için kullanılan önemli Microsoft Office uygulamalarına sınıflandırma desteği uygulama konusunda benzersizdir. Kritik verilerinizin doğru bir şekilde tanımlandığından ve kuruluşunuzun kontrolüne sahip olduğundan emin olabilirsiniz. Sınıflandırmalar, kuruluşunuzun veri politikasını veya endüstri düzenlemelerini yansıtacak şekilde ayarlanabilir.

Boldon James Office Classifier Özellikleri :

 • Microsoft Office içindeki belgeleri sınıflandırma sürecini kolayca ve sezgisel olarak sınıflandırır.
 • Veri güvenliği politikanızın gereksinimlerini ve zorluklarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.
 • Verileri sınıflandırarak, aksi halde yapılandırılmamış dosyaları kontrol etmek mümkün hale gelir.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James SharePoint Classifier

Boldon James SharePoint Classifier, Sharepoint yada Office365 içerisinde bulunan verilerin gerekli güvenlik kurallarina uygun şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Veriler sınıflandırıldığında, konumları ve erişimi hassasiyetlerine göre kontrol edilebilir. Bu, SharePoint’i yalnızca kontrollü paylaşımın getirebileceği gönül rahatlığıyla daha fazla kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Boldon James SharePoint Classifier Özellikleri :

 • Veri koruma politikanıza uygun olarak SharePoint’te saklanan her türlü dosyayı etiketleyebilir.
 • Sınıflandırılmamış belgelerin yüklenmesi sırasında meta veri ile sınıflandırma yapabilir.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James BOX Classifier

Bulut tabanlı depolama ve paylaşım servislerinin operasyonel kolaylığı ve maliyet avantajına olduğu gibi uyum gereksinimleri ve değerli verilerin korunması zorunlulukları vardır.

Boldon James Box Classifier, organizasyonların veri sınıflandırma altyapılarını bulut tabanlı depolama ve dosya paylaşımı ortamına entegre eder.

Boldon James Box Classifier Özellikleri :

 • Box altyapısındaki paylaşım kurallarını otomatik olarak düzenler ve organizasyonun kurallarının uygulanabilmesini sağlar.
 • Bulut tabanlı paylaşım ortamını organizasyonun veri sınıflandırma ortamına entegre eder.
 • Box altyapısına yüklenen bir dosyanın hatalı olarak etiketlenmemesini engelleyen kurallar vardır.
 • PII, PCI ve ITAR gibi kurallara aykırı bir verinin açığa çıkmasını engeller.

Boldon James CAD Classifier

Boldon James CAD Classifier, organizasyonlar için hayati öneme sahip tasarım ve CAD dökümanları için veri sınıflandırması altyapısı sunar. Ilgili görsel veya meta veri etiketleri Autodesk® AutoCAD® belgelerine uygulanabilir. E-posta Sınıflandırıcısı ile bağlantılı çalışarak bu belgelerin yalnızca uygun departmanlara veya dış kuruluşlara gönderilmesini sağlayabilir.

Boldon James CAD Classifier Özellikleri :

 • Autodesk® AutoCAD® içinde sorunsuz bir şekilde oturur ve oluşturulduğu veya paylaşıldığı veriler için ISO27001’in başarısını destekleyen hızlı ve kolay bir sınıflandırma süreci sağlar.
 • Mevcut sınıflandırıcı bulunan altyapılarda DWG ve DXF dahil CAD dosya formatlarını tanımasını ve mevcut veri güvenliği politikanının CAD dosyalarına uygulanabilmesini sağlar.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James MAC Classifier

Boldon James MAC Classifier, organizasyonlarda MAC cihaz kullanan kuruluşlara kullanıcı merkezli veri sınıflandırma avantajlarını sağlayarak, MAC kullanıcılarının Microsoft Office uygulamaları (Outlook, Word, Excel ve PowerPoint) ile çalışmalarını ve e-postalarının güvenlik kurallarına uygun şekilde sınıflandırılmasını sağlar.

Boldon James MAC Classifier Özellikleri :

 • Kurumsal veri sınıflandırma MAC ortamlarında da uygulanabilmesini sağlar.
 • MAC ortamlarındaki kontrolsüz Office dökümanları ve e-postaların takibini sağlar.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James E-mail Classifier

Boldon James E-mail Classifier, görsel ve metadata etiketleri oluşturarak Outlook kullanıcılarının e-postanın özelliğine göre sınıflandırma yapmalarını sağlar. Etiketleme yapıldıktan sonra e-posta ve verinin doğru kişiye ulaştığından emin olunur ve kayıp yaşanmasını önler.

Kullanıcının erişmeye çalıştığı veri sınıflandırma sonucuna göre takip edilir ve gerektiğinde başka güvenlik çözümleri ile bu bilgi paylaşılır. E-posta ile gönderilen yada alınan veriler takip edilerek güvenlik politikaları ile eşleştirilir. Bir ihlal oluşursa, bu olay politikalar gereğince kayıt alınır.

Boldon James E-mail Classifier Özellikleri :

 • Gelişmiş politikalar ve görsel uyarılar ile verileri tanımlar ve ihlal edilmesini önler.
 • Şirket içerisindeki veri trafiğinin kontrol edilmesi ve şirket dışına çıkartılmasını engeller.
 • Diğer güvenlik ürünleri ile koordineli çalışarak daha iyi bir güvenlik katmanı sağlar.
 • E-posta gönderilirken sınıflandırma yeniden kontrol edilerek hata oluşması engellenir.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James Exchange Classifier

Boldon James Exchange Classifier, Microsoft Exchange ile ajan bazlı çalışarak giden ve gelen mesajlarda sınıflandırma politikalarının uygulanmasını sağlar. Etiketlenmemiş iletilere uygun görsel ve meta veri işaretlerini uygular. Diğer şirketler ile güvenli bir şekilde çalışabilmek için gereken işaretlemeleri gerçekleştirir.

Boldon James Exchange Classifier Özellikleri:

 • İşortaklarından gelen mesajların sınıflandırılmamış mesajların anlamlı olabilmesi için otomatik sınıflandırma yapar.
 • İşortaklarından farklı bir şemada sınıflandırılarak gelmiş bir mesajı şirket kurallarına uygun olarak sınıflandırır.
 • Mesaj takip servisi ile mesajlaşmalardaki sınıflandırılmamış verileri otomatik olarak sınıflandırır.
 • Veri paylaşımları Sınıflandırıcı İleti İzleme Hizmeti ile tam olarak izlenebilir.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James Notes Classifier

Boldon James Notes Classifier, Lotus Notes altyapılarındaki giden ve gelen mesajlardaki verileri sınıflandırarak veri kaybı önleme (DLP) çözümleri ile entegre eder. Etiketlenmemiş iletilere uygun görsel ve meta veri işaretlerini uygular. Diğer şirketler ile güvenli bir şekilde çalışabilmek için gereken işaretlemeleri gerçekleştirir.

Boldon James Notes Classifier Özellikleri :

 • Internet x-header’ları aracılığı ile sınıflandırma yaparak e-posta filtreleme, şifreleme ve arşivleme çözümlerine veri paylaşımı yapar.
 • Sınıflandırma değerlerini bir yönetici tarafından harici alıcıların e-posta etki alanlarına atanan boşluklara karşı kontrol eder.
 • Bir e-postanın etiketlenmiş belgeleri içerdiği durumlarda, mesajın söz konusu belgeler için uygun olduğunu ve bilgi yayma konusunda güvenilirliğini kontrol eder.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri ile entegre olabilmektedir.

Boldon James Mobile Classifier & Filter

Kurumsal e-postalar taşınabilir bir cihazda yada halka açık alanlarda okunmaya uygun olmayabilir. Boldon James Mobile ailesi mobil kullanıcıların kurumsal güvenlik politikalara uymalarını sağlar :

Boldon James Mobile Classifier : Kişisel veriler ile iş verilerinin ayrılmasını ve kullanıcıların iş verilerini doğru bir şekilde sınıflandırmasını sağlayarak, yönetimini ve korunmasını kolaylaştırır. Mobil işletim sistemlerine (IOS, Android ve Windows) tam uyumlu olarak mobil işgünüzdeki riskleri en aza indirmeye yardımcı olur.

Boldon James Mobile Filter : Mobil cihaza senkronizasyonu uygun olmayan mesajları algılar ve Exchange ActiveSync (EAS) senkronizasyon protokolünü izleyerek tanımlanan mesajların taşınabilir cihazdan erişimini engeller. Microsoft Exchange posta kutularından en hassas e-postaların senkronizasyonunu durdurmak için Boldon James Classifier ve SAFEmail® çözümleriyle birlikte çalışır.

Boldon James Mobile Özellikleri :

 • BYOD cihazlardaki kurumsal verilerin güvenliğini sağlar.
 • Microsoft Office 365 ve diğer bulut e-posta çözümleri ile uyumludur.
 • Veri sızıntısı önleme (DLP) ve Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) çözümleri ile koordineli çalışarak mevcut güvenlik politikalarına uyum sağlar.