BlueCoat Web Gateway

BlueCoat ProxySG, Gartner gibi, birçok bağımsız kuruluş tarafından da dünyanın en iyi Secure Web Gateway çözümü olarak gösterilmektedir. Dünya pazarda dominant ürün durumundadır(%44 pazar payı 2014 itibarı ile). Fortune 500 listesinin %86’sı, bilinen tüm global bankalar, istihbarat, askeri birimler, kamu kurumları, en büyük 16 telco firmasının tamamı bu çözümü kullanmaktadır.

Ürünün yetkinlikleri :

  • Forward Proxy (Inline, explicit proxy, transperent modları mevcut). Ürün iç network ile dış network’ü tamamen izole eder ve her türlü web’den gelecek tehditlere karşı korur.
  • Aynı kutuda reverse proxy
  • Dinamik içerik cache’leme (Ses, video)
  • SSL offloading (Appliance üzerinde hazır donanım vardır)